Giới thiệu sách tham khảo dành cho Module Kỹ năng tìm kiếm việc làm.

Để giúp các bạn có thêm kỹ năng và thành công trong phỏng vấn tìm việc làm, cũng như chuẩn bị một bản CV hoản hảo chúng tôi mong muốn giới thiệu đến các bạn một số cuốn sách đang được lưu thông tại Thư viện Trường ĐH Thăng Long.

1. Thật đơn giản phỏng vấn việc làm.
2. Bản CV hoàn hảo.
3. Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng.

Đọc tiếp “Giới thiệu sách tham khảo dành cho Module Kỹ năng tìm kiếm việc làm.”