Thông tin Công ty & tuyển dụng từ Christinas Co. Ltd – Onetrip.

Giới thiệu về Công ty

Website: https://www.christinas.vn/

Gần đây, vào cuối tháng 03/2019, Trường Đại Học Thăng Long đã ký một MOU với công ty Christina’s, là một công ty khởi nghiệp trong ngành du lịch, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên nhà Trường, đặc biệt trong ngành du lịch, được tiếp cận với các doanh nghiệp, có khả năng đi thực tập và tuyển dung.

Sau buổi giao lưu được tổ chức ngày 30/03/2019 giữa công ty Christina’s và sinh viên nhà Trường, căn cứ vào các tài liệu do công ty đã cung cấp, Trung tâm UEC-TLU xin giới thiệu sơ bộ Christina’s cùng chương trình thực tập và tuyển dụng đang hiện hành.

Đọc tiếp “Thông tin Công ty & tuyển dụng từ Christinas Co. Ltd – Onetrip.”