Bệnh viện Việt Pháp tuyển AC (Accountant Receiving)

số lượng: 01
Yêu cầu:

  • Tiếng Anh cơ bản
  • Học chuyên ngành Kế toán hoặc Quản trị kinh doanh
    Có thể đi làm ngay.
    Liên hệ:
  • Các bạn quan tâm gửi hồ sơ theo địa chỉ: recruitment@hfh.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *