BICUIT | Cuộc thi xây dựng ý tưởng kinh doanh sử dụng CNTT lần I – 2018

Ngày 6/10/2018, Chung kết cuộc thi BICUIT – “Business idea competition using information technology” – Cuộc thi xây dựng ý tưởng kinh doanh sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) lần thứ 1, năm 2018 do Khoa Toán Tin, Đại học Thăng Long đã được tổ chức thành công. Cuộc thi nhằm mục đích tổ … Continue reading BICUIT | Cuộc thi xây dựng ý tưởng kinh doanh sử dụng CNTT lần I – 2018