Chương trình: Đào tạo Giảng viên nguồn về Công dân Tích cực Doanh nghiệp Xã hội

Chương trình: Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) khu vực phía Bắc về kĩ năng điều phối, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội, phát triển doanh nghiệp xã hội do Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Anh tổ chức đã diễn ra từ ngày 15-18/11/2018 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành công tốt đẹp.

Mục tiêu của chương trình:
* Tiếp cận với các chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo xã hội và xu hướng đổi mới sáng tạo xã hội của các nước trên thế giới.
* Các kỹ năng tổ chức, điều phối, xây dựng các chương trình huấn luyện về đổi mới sáng tạo xã hội cho sinh viên nhằm hỗ trợ hiệu quả sinh viên trong việc phát triển các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội thông qua phương pháp tập huấn của Chương trình Công dân tích cực của Hội đồng Anh

Kết quả đạt được:
Thông qua chương trình các học viên đã học được những kiến thức, kĩ năng bổ ích và có thể lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại trường mình, đặc biệt là các học viên có sự hiểu biết rõ nét hơn về các Doanh nghiệp xã hội thông qua 02 tài liệu:

1. Cuốn điển hình doanh nghiệp xã hội Việt Nam, tài liệu pdf: Sách điển hình DNXH VN hoặc xem tài liệu qua link: Điển hình DNXH Việt Nam

Công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta trong 30 năm qua đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy vậy, cùng với quá trình cải cách phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội và môi trường kinh tế gắn với phát triển bện vững như bảo vệ môi trường, đảm bảo cho các nhóm dân cư được tiếp cận các dịch vụ công và thành quả tăng trưởng một cách công bằng và toàn diện nhất.

Trong những năm qua, mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) tồn tại dưới nhiều hình thức tổ chức và địa vị pháp lý khác nhau như DN thông thường, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, … và mới đây có thêm hình thức DNXH đăng ký theo Luật Doanh nghiệp 2014. Mô hình này đang chứng tỏ là một đối tác hỗ trợ tích cực và ngày càng hiệu quả cho Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách bền vững. Nhiều DNXH với các ý tưởng sáng tạo thành công đã gốp phần hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường như xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, v.v.

2. Cuốn báo cáo nghiên cứu quốc gia về khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam, link:  Báo cáo nghiên cứu quốc gia hoặc đọc bản pdf: Báo cáo quốc gia

Những kỳ vọng đặt ra từ Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc kêu gọi sự hợp tác đa bên, trong mọi lĩnh vực để thay đổi thế giới chúng ta đang sống và hướng đến việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đây chính là lý do vì sao khu vực tư nhân với vai trò trung tâm và then chốt cần hợp tác cùng với các tổ chức xã hội dân sự và Chính phủ, trong việc thúc đẩy thay đổi và tăng cường các kết quả của sự thay đổi này. Các doanh nghiệp ngày càng nhận ra rằng đầu tư vào bảo vệ môi trường và thúc đẩy tác động xã hội không chỉ là hành động của sự bác ái hay từ thiện mà còn tạo ra giá trị kinh doanh tốt. Những doanh nghiệp cân bằng giữa sứ mệnh xã hội và mục tiêu lợi nhuận đã và đang tạo ra tác động trực tiếp và lâu dài tới cộng đồng xung quanh, các doanh nghiệp này vẫn có thể vừa tạo giá trị giúp tăng trưởng kinh doanh, vừa mở rộng tác động của mình lên xã hội.

Việc phát triển cách tiếp cận bền vững và bao trùm hơn cho tăng trưởng kinh tế, thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ; nâng cao năng suất lao động, đồng thời giả quyết những thách thức về xã hội và môi trường mà quốc gia đang đối mặt.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *