Công ty Cổ phần MISA thông báo tuyển nhân sự.

1. Vị trí:
– Chuyên viên tuyển dụng: 02 người
– Nhân viên kinh doanh xúc tiến dự án hành chính sự nghiệp: 18 người
– Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán: 15 người

2. Mô tả công việc, yêu cầu và quyền lợi, các bạn xem tại đây:
– Chuyên viên tuyển dụng:

– Nhân viên kinh doanh xúc tiến dự án hành chính sự nghiệp:

– Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán:

3. Thông tin chi tiết ứng tuyển:
– Chuyên viên tuyển dụng: https://bit.ly/2SCgSRz
– Nhân viên kinh doanh xúc tiến dự án hành chính sự nghiệp: https://bit.ly/2V1RVMa
– Nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán: https://bit.ly/2S2WqUN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *