Chương trình bốc thăm USB ngày 21-04-2018

Trung tâm UEC-TLU đã quyết định tổ chức bốc thăm 20 thiết bị lưu trứ USB 16 GB cho các sinh viên đã tham gia trả lời bảng khảo sát tại https://goo.gl/L4ikXN trước 07h00 ngày 21 tháng 04/2018, và cho các sinh viên đã đến tham gia sự kiện có phả hồi form feedback của sự kiện.

Quy định trúng thưởng và nhận quà thưởng

Sinh viên đã tham gia bảng khảo sát trước 07h00 ngày 21/04/2018

  1. Chỉ sinh viên thuộc Trường Đai Học Thăng Long đã tham gia bảng khảo sát https://goo.gl/L4ixKN mới hưởng được chương trình bốc thăm trúng thưởng USB. Mỗi sinh viên chỉ trả lời bảng khảo sát 1 lần thôi. Sau giờ đã quy định, bảng khảo sát sẽ bị khóa lại và sẽ không nhận phiếu trả lời nữa để tổ chức in các phiếu bốc thăm;
  2. Số thiết bị USB dành cho bốc thăm này là 10 chiếc.
  3. Cuộc bốc thăm sẽ diễn ra vào cuối chương trình ngày 21/04/2018., từ 12h00 đến 12h30. Sinh viên may mắn sẽ phải trình thẻ sinh viên với đúng họ tên và mã số sinh viên theo phiếu trả lời khảo sát trực tuyến mới nhận được quà.
  4. Sinh viên không có mặt sẽ được thông báo đến nhận quà bằng email trong vòng 1 tuần.
  5. Sinh viên đã tham gia bảng khảo sát trực tuyến nói trên mà không đến được sự kiện vẫn có thể tham gia bốc thăm.

Sinh viên tham gia Ngày Định hướng nghề nghiệp 21/04/2018

  1. Sinh viên Trường ĐH Thăng Long đến đăng ký tại bàn đăng ký trước khi vào hội trường. Khi làm thủ tục đăng ký xong, mỗi sinh viên sẽ nhận một phiếu khảo sát đánh giá về sự kiến ngày 21/04/2018.
  2. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và trả lời các câu hỏi đánh giá sự kiện.
  3. Sinh viên xếp lại tờ khảo sát và cho vào thùng bốc thăm theo sự chỉ dẫn trên tờ khảo sát để tham gia bốc thăm USB vào cuối chương trình.
  4. Số thiết bị USB dành cho bốc thăm này là 10 chiếc.
  5. Sinh viên may mắn sẽ phải trình thẻ sinh viên với đúng họ tên và mã số sinh viên theo phiếu trả lời khảo sát mới nhận được quà. Nếu sinh viên đã trúng thưởng không có mặt để nhận quà, thì ban tổ chức sẽ tiếp tục bốc thăm cho một người khác.