Job Fair 2018

Chương trình Job Fair 2018, dự kiến được tổ chức vào ngày 11 tháng 04/2018, đã được thay thế bằng buổi hội thảo về Định hướng nghề nghiệp  vào ngày 21/04/2018.  Vui lòng xem nội dung đó tại đây.


Nội dung của các chương trình Job Fair sẽ được tổ chức tại Trường Đại Học Thăng Long có thể bao gồm:

  • Hoạt động tư vấn nghề nghiệp của các doanh nghiệp dành cho sinh viên.
  • Phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp.
  • Chia sẻ kinh nghiệm về định hướng nghề nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm đến các sự kiện kiểu Job Fair được tổ chức tại Trường Đại Học Thăng Long có thể liên hệ với :

  • cô Đinh Thúy Quỳnh, thư ký của Trung tâm UEC-TLU, tại địa chỉ
    thuky-uec@thanglong.edu.vn ; ĐT: 0906263326