Giới thiệu CLB sinh viên UB-TLU

Câu lạc bộ Ngân hàng và Nguồn nhân lực Thăng Long (gọi tắt là UB – TLU) là một trong hơn 20 câu lạc bộ sinh viên đang hoạt động tại Trường Đai Học Thăng Long. Trong thời gian qua, CLB UB-TLU đã rất tích cực hỗ trợ Trung tâm Kết nối Đại học Doanh Nghiệp tổ chức các sự kiên hướng về sinh viên Trường Đại Học Thăng Long như hội thảo Định Hướng Nghề nghiệp vào ngày 21/04/2018.

CLB UB-TLU là thành viên của Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực (U&Bank) được thành lập ngày 02/07/2011 với sứ mệnh kết nối Cộng đồng Bankers tương lai tại Đại học Thăng Long với Cộng đồng Bankers tương
lai trên toàn thành phố Hà Nội, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các thành viên.

Sau đây là bản video (6 phút 34) do CLB UB-TLU đã thực hiện nhân dịp ngày Open Day 2018 trong thang 03/2018 tại Trường Đại Học Thăng Long:

Để biết thêm về sứ mệnh và tầm nhìn của CLB UB-TLU cũng như tìm hiểu về những hoạt động của thành viên CLB, chúng tôi mới tải và đọc tài liệu giới thiệu CLB UB-TLU sau đây (PDF, 2,8 Mb): gioi-thieu-chung-clb-ub-tlu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *