Khóa đầu tiên “Kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên”

Khóa học tập trung miễn phí đầu tiên đã mở từ ngày 1/03 đến 10/03/2019.
Sau đó, một khóa học tập trung sẽ được mở hàng tháng với thời gian 10 ngày.
Tổng thời lượng học tập của một khóa học là 4-5 giờ
(sinh viên tự học, có các buổi họp trực tuyến).

Giới thiệu nội dung khóa học

Mục tiêu đào tạo của khóa học Kỹ năng Tìm kiếm Việc làm cho Sinh viên (mã KNTVL) là giúp sinh viên trang bị những kiến thức cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong trong phỏng vấn tuyển dụng, đồng thời trang bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc :

  • Thiết lập một dự án nghề nghiệp cho bản thân
  • Tự tạo một hồ sơ ứng tuyển hợp lí và tái sử dụng được
  • Viết một lá đơn ứng tuyển thích hợp

Khóa học này sẽ không đề cập đến cách tìm thông tin việc làm. Khóa học sẽ giới thiệu một số trang web chính công bố các vị trí tuyển sinh/tuyển dụng và để làm bài tập cuối cùng, là nộp bản CV hoàn chỉnh và thư ứng tuyển qua email, bạn có thể chọn các vị trí ứng tuyển “giả” hoặc giả thuyết rằng bạn đã tìm được một số vị trí tuyển dụng mà bạn cần ứng cử đến.

Nội dung khóa học được xếp thành 6 module (mô đun) chính, không tính module 0, như trong hình dưới đây:

Thời lượng để thực hiện tất cả các sinh hoạt trong các module 1-6 được ước tính khoảng 4 đến 5 giờ. Chúng tôi sẽ cấp miễn phí cho mỗi sinh viên có nguyện vọng theo khóa học một tài khoản để đăng nhập trong thời gian là 10 ngày, đủ để cho mỗi sinh viên tự học theo nhịp độ của mình.

Để biết nội dung của khóa học, vui lòng tải tệp PDF sau đây.

Tham gia khóa học tập trung

Các bạn sinh viên muốn tham gia khóa học đầu tiên này có thể tham khảo thông tin chi tiết về khóa học và đăng ký nhận tài khoản đăng nhập tại trang web học trực tuyến của Trung tâm UEC-TLU hoặc bằng cách điền thông tin trong form sau đây: http://bit.ly/KNTVL1. Các tài khoản đăng nhập để học sẽ được cung cấp cho 40 người đăng ký đầu tiên trong thời gian 2-3 ngày trước khi khóa học tập trung bắt đầu.

Các bạn sinh viên đã đăng ký vượt quá thứ tự số 40 sẽ được cấp tài khoản để tự học sau khi khóa học tập trung trên đây đã kết thúc hoặc sẽ được ưu tiên tham gia khóa học tập trung tiếp theo, dự kiến vào ngày đầu tiên của tháng sau, hoặc có thể xin học tự do ngay sau khi khóa học tập trung hiện hành đã kết thúc.

Mọi yêu cầu về thông tin có thể gửi đến uec-tlu@thanglong.edu.vn hoặc đến thuky-uec@thanglong.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *