Khóa học 2 “Kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên”

Khóa học tập trung thứ 2 sẽ mở từ 1/04 đến 10/04/2019 với 40 suất học miễn phí. Các bạn sinh viên có quan tâm có thể tham khảo nội dung của khóa học trực tuyến tại http://bit.ly/uectlu-kntvl trước khi đăng ký nhận tài khoản đăng nhập.

Mục tiêu đào tạo của khóa học Kỹ năng Tìm kiếm Việc làm cho Sinh viên (mã KNTVL) là giúp sinh viên trang bị những kiến thức cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong trong phỏng vấn tuyển dụng, đồng thời trang bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc :

  • Thiết lập một dự án nghề nghiệp cho bản thân
  • Tự tạo một hồ sơ ứng tuyển hợp lí và tái sử dụng được
  • Viết một lá đơn ứng tuyển thích hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *