Thông báo hoãn buổi Talkshow: NCB đồng hành cùng sinh viên.

Theo như thông báo trước, buổi Talkshow sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 16/11/2018. Tuy nhiên, để truyền tải được nội dung buổi Talkshow rộng rãi hơn đến các bạn sinh viên, Trung tâm UEC sẽ tạm hoãn Talkshow, khi nào có lịch mới chúng tôi sẽ thông báo đến từng sinh viên theo địa chỉ email đã đăng ký. Vì vậy, các bạn có thể tiếp tục đăng ký tham dự buổi Talkshow bằng cách click vào link: http://bit.ly/uec-ncb

Mục tiêu:
– Hiểu hơn về môi trường Ngân hàng
– Chuẩn bị hành trang trước khi ứng tuyển ngân hàng
– Định hướng công việc ngay khi ngồi trên ghế nhà trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *