Kết nối lại với cựu sinh viên

Với mục tiêu kết nối các thế hệ sinh viên đã từng học tập dưới mái Trường Đại học Thăng Long, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng mạng lưới hỗ trợ học tập, việc làm cho sinh viên và nhiều hoạt động khác vì sự phát triển bền vững và ngày một tốt đẹp hơn của ĐHTL, Trung tâm Kết nối Đại Học-Doanh Nghiệp, cùng Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Thăng Long đang phối hợp với Ban Liên Lạc Cựu sinh viên mới được thành lập gần đây để triển khai kế hoạch thành lập Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại Học Thăng Long (Thăng Long Alumni).

Nhà trường trân trọng đề nghị các anh chị, các cựu sinh viên của trường, tích cực hưởng ứng tham gia thành lập Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đai Học Thăng Long bằng cách điền thông tin cá nhân của mình vào bảng thông tin kết nối dưới đây. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân được cung cấp sẽ hoàn toàn được bảo mật.

Sau này Ban Liên Lạc Cựu sinh viên sẽ căn cứ vào thông tin các anh chị đã cung cấp để tiến hành xây dựng mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Thăng Long.

Cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!