Về chúng tôi

Đây là trang web của Trung tâm Kết nối Đại học Doanh Nghiệp  (tiếng Anh  là University-Enterprise Center) của Trường Đại học Thăng Long (UEC-TLU).

Để xem các bài  vừa mới đăng, vui lòng nhấn vào đây hoặc dùng thực đơn cuộn “Select Category” ở dưới trang này để chọn loại bài muốn đọc. Nếu muốn đọc các bài của chúng tôi bằng tiếng Anh, vui lòng bấm vào cờ Hoa Kỳ.


Các trung tâm kết nối đại học với doanh nghiệp được phát triển trong khuôn khổ của dự án Hub4Growth (Nâng cao sự hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp hướng về một tăng trưởng thông minh và bền vững tại Châu Á), do chương trình Erasmus+ của Liên Minh Châu Âu tài trợ (từ năm 2015 đến 2018).

Mọi chi tiết về dự án Hub4Growth, cùng những tài liệu đã được công bố, có thể tìm thấy tại trang web của dự án tại địa chỉ:  http://hub4growth.eu/.

Nếu muốn biết thêm, vui lòng tải tài liệu tiếng Anh giới thiệu dự án ở liên kết này (PDF, 3,5 MB).

Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu liên hệ với chúng tôi có thể gửi đến địa chỉ :
uec-tlu@thanglong.edu.vn hoặc thuky-uec@thanglong.edu.vn