Cổng thông tin doanh nghiệp Hà Nội chính thức hoạt động

Sở Thông tin và Truyền thống TP Hà Nội vừa khai trương Công thông tin Doanh nghiệp Hà Nội hôm 25/12/2017. Bài đăng của Vân Anh tại trang  web Ictnews cho biết là vào tháng 8/2017, Sở TT&TT Hà Nội, nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển mới, đặc biệt là ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đã giao cho Trung tâm Giao dịch CNTT-TT xây dựng Cổng thông tin doanh nghiệp Hà Nội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp.

Bài của Vân Anh cho biết thêm:

Sau hơn 4 tháng triển khai, Cổng thông tin doanh nghiệp Hà Nội đã được hoàn thiện với 2 tên miền hoạt động đồng thời gồm http://hanoibusiness.vn và http://hanoibusiness.com.vn.

Thông qua Cổng thông tin đó, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT thuộc Sở TT&TT Hà Nội sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cung cấp thông tin, dịch vụ, kết nối doanh nghiệp với thị trường và các đối tác: thông tin hữu ích về môi trường pháp luật, tài chính – ngân hàng, thị trường nhân lực, sự kiện thương mại, thông tin về công nghệ và tri thức doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp và nhỏ, trong đó đặc biệt chú trọng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *