Cách tiếp cận với kỹ năng làm việc tại Trường ĐH Thăng Long

Gần đây, Trường Đại học Thăng Long đã tham gia cuộc họp định kỳ của Hội nghị lần thứ 12 các Hiệu trưởng, Giám đốc các trường đại học thành viên AUF (Tổ chức Đại học Pháp ngữ) tại Châu Á – Thái Bình Dương (CONFRASIE), ngày 4 tháng 4 năm 2017 tại trường Đại học Rangsit (Thái Lan). Lúc đó, với tư cách đại diện của Trường Đai học Thăng Long, tôi được mời có một đóng góp cho bàn tròn về kỹ năng làm việc được thực hiện vào buổi chiều. Vì vậy tôi đã soạn một trình chiếu, trình bày cách tiếp cận của Trường Đại học Thăng Long với khái niệm về kỹ năng làm việc, đặc biệt thông qua cơ cấu kiến trúc các phòng dành cho sinh viên.

Bài trình chiếu đó có thể tham khảo bằng tiếng Pháp hay tiếng Việt dưới đây:

2 Trả lời “Cách tiếp cận với kỹ năng làm việc tại Trường ĐH Thăng Long”

  1. Mình đã đọc qua, bài pdf khá cụ thể, tuy nhiên mình thắc mắc đây là website chính thức của ĐH Thăng Long hay là gì vậy ?

    1. Đây là trang web của Trung tâm kết nối đại học-Doanh Nghiệp của Trường Đại Học Thăng Long, được phát triển trong khuôn khổ của dự án Hub4Growth do chương trình Erasmus Plus của Liên Minh Châu Âu tài trợ. Trang web chính của Trường Đại học Thăng Long là http://thanglong.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *