Chào mừng

Chào mừng đã đến với trang web của Trung tâm Kết nội Đại học-Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Thăng Long. Trên trang này là hiện lên các bài đã công bố theo thứ tự thời gian. Để tìm các bài bằng tiếng Anh, vui lòng nhấn vào biểu tượng tiếng Anh (cờ Hoa Kỳ).