Chương trình học bổng Thạc sỹ tại Đài Loan

**Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh.

Sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học chuyên ngành hoặc đã tốt nghiệp (Ưu tiên ngành Quản trị Kinh Doanh, ngôn ngữ Trung, Du lịch)

Chứng chỉ TOCFL 2 trở lên tương đương HSK 3 hoặc chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 650 điểm trở lên

Thời gian học và trải nghiệm tại doanh nghiệp

Từ 18 – 24 tháng

**Chương trình Thạc sỹ Quản lý Công nghiệp và Điện tử.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên

Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 650/ tương đương IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ tiếng Trung TOCFL cấp độ 3 trở lên

Chuyên ngành:

+ Quản trị Kinh Doanh

+ Du lịch

+ Cơ điện tử

+ Công nghệ thông tin

**Ưu thế của chương trình

+ Miễn giảm từ 50% học phí tại Đài Loan đối với chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

+ Miễn giảm 100% học phí tại Đài Loan với chương trình thạc sỹ Quản lý Công nghiệp và Điện tử

+ Trợ cấp lương thực tập chi trả được toàn bộ học phí, ký túc xá và sinh hoạt phí tại Đài Loan

+ Học tập và trả nghiệm trong môi trường Quốc tế

+ Văn bằng Thạc sí do Dường Đại học Đài Loan cấp được công nhận trên 200 Quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *