CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC GIỮA CANADA – ASEAN 2022 (CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT – SEED)

Chương trình học bổng SEED được thành lập nhằm giảm đói nghèo trong các nước phát triển khu vực ASEAN và đạt các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.

Học bổng sẽ đóng góp toàn phần vào tất cả các mục tiêu Phát triển bền vững, bao gồm Mục tiêu thứ 5 (Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái) qua các môn như Phụ nữ học, Khoa học chính trị, Nhân chủng học, và Kinh tế học; và Mục tiêu thứ 13 (Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó) qua, ví dụ: Khoa học môi trường/Chính sách kiểm tra giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, Năng lượng, Than bùn và các hiệu ứng chiến lược sử dụng đất khác, và Lâm nghiệp.

Năm 2022, Trường ĐH Thăng Long tiếp tục được đề cử 2 sinh viên để nộp hồ sơ đăng ký xin học bổng. Điều kiện:

– Sinh viên chương trình chính quy thuộc 1 trong các ngành Kinh tế, Du lịch, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Nghệ thuật

– Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT 80 (mỗi band đều trên 20) hoặc IELTS 6.0 (mỗi band trên 5.5) đối với SV các ngành Kinh tế và Du lịch; TOEFL IBT 88 (mỗi band đều trên 22) hoặc IELTS 6.5 (mỗi band trên 6.0) đối với SV các ngành Truyền thông và Nghệ thuật

– Chưa từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên nào hoặc giành được học bổng khác do Chính phủ Canada tài trợ

– Sinh viên giành được học bổng phải lựa chọn 1 trong các ngành học có liên quan và đóng góp cho Chương trình Phát triển bền vững 2030

– Sinh viên sau khi kết thúc kỳ trao đổi phải quay lại học tiếp tại ĐH Thăng Long

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:  CAD$ 10,200 cho 4 tháng hoặc một 1 học kỳ học với sinh viên cử nhân hoặc thạc sỹ.

✍ Sinh viên quan tâm chương trình đăng ký tại link: https://forms.gle/WnJh6QfKBh7LnNMm9

* HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 10/02/2022

🏦 Phòng Hợp tác Quốc tế – Tầng 1, nhà A, ĐH Thăng Long

☎️ Điện thoại: 024 3558 1813

📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: Ms. Hương: 0988 837 433

📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: sic.tlu@thanglong.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *