Hướng về Doanh nghiệp

Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp của Trường Đại Học Thăng Long (UEC-TLU) là một đơn vị được Trường Đại Học hăng Long thành lập theo quyết định 05/QĐHĐQT-ĐHTL, ngày 01 tháng 03 năm 2017, do GS Hoàng Xuân Sính, chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã ký.

Trung tâm có nhiệm vụ tăng cường mỗi quan hệ hợp tác giữa Trường Đại Học Thăng Long với doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, nhằm phát triển những kỹ năng làm việc và kỹ năng tìm việc làm của sinh viên Trường Đại Học Thăng Long, góp phần cho sự phát triển thông minh và bền vững của xã hội Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp, đặc biệt là cựu sinh viên của Trường ĐH Thăng Long, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của Trường tìm được một nơi thực tập, sát với thực tế làm việc trong ngành, và nhận được sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc cải tiến nội dung đào tạo trở nên thiết thực hơn.

Để tìm hiểu thêm:

Để nhận được những thông tin của chúng tôi, hãy đăng ký nhận tờ thông tin điện tử của Trung tâm tại đây.


  • Tham khảo bản quyết định thành lập TTKNĐHDN-ĐHTL : QD-TTKNDHDN