Flyer giới thiệu Trung tâm UEC-TLU

Để giới thiệu Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp của Trường Đại Học Thăng Long, anh chị có thể tải các vật liệu sau đây: