Kết quả cuộc thi nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu GLEC 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Thăng long và Tổ chức Hope to the Future Association, các đơn vị đã tổ chức thành công Cuộc thi Nhà Lãnh đạo Toàn cầu 2021.

Cuộc thi GLEC được tổ chức bởi Hope to the Future Association nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào lịch trình của Liên hiệp quốc và nâng cao nhận thức về các vấn đề quốc tế.

Tháng 8/2021, Ban Tổ chức cuộc thi GLEC đã khởi động lại cuộc thi. Cuộc thi GLEC 2021 thực hiện: từ 16/08/2021 đến 03/12/2021, với các chủ đề: vòng 1 – “Đại dịch Covid-19 và vòng 2 – “các Mục tiêu Phát triển Bền vững”. Những sinh viên đã qua vòng 1 sẽ được tiếp tục vào vòng 2.

Trường Thăng Long năm nay có 11 em tham gia vòng 1 và cả 11 em cùng qua vòng 1. Bước vào vòng 2, Trường hỗ trợ 50% chi phí và chỉ có 9 em tham gia, trong đó có 3 em đã qua vòng 1 năm 2020 và 6 em đã qua vòng 1 năm 2021.

1. Hình thức thi: Thi Nói (qua nền tảng Zoom) và Thi Viết (qua nền tảng online GLEC)

2. Phí dự thi:

– Vòng loại (vòng 1): 20$ tương đương 460,000 VNĐ cho mỗi kĩ năng,

– Vòng chung kết: 30$ tương đương 690,000 VNĐ cho mỗi kỹ năng.

3. Kết quả:

– Số lượng tham gia: 09 sinh viên

– Số em đoạt giải: 7 em trong tổng số 96 bài thi đạt giải, cụ thể có 1 giải xuất sắc, 2 giải nổi bật và 4 giải ấn tượng. Thêm vào đó, các sinh viên đạt giải sẽ nhận được phần thưởng từ Ban tổ chức bao gồm:

– Tham gia hội thảo toàn cầu GLEC (trực tuyến);

– Chương trình đào tạo về Liên hợp Quốc (trực tuyến);

– Tham gia Câu lạc bộ sách UN SDG Book Club;

– Phiếu giảm giá dịch vụ “Criterion Online Writing Evaluation” từ ETS trong 01 tháng

– Giấy chứng nhận giải thưởng và chứng nhận năng lực từ GLEC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *