Thông tin Sinh Viên

Trung tâm Kết nối Đại học Doanh Nghiệp cùng Phòng Công tác Sinh viên đang chuẩn bị các sinh hoạt hướng đến cựu sinh viên của Trường Đại Học Thăng long. 

Vì vậy Trung tâm đang tiến hành thu thông tin về địa chỉ email của những sinh viên đang học, hoặc đã tốt nghiệp, nhằm phục vụ cho việc kết nối giữa Trường và những cựu sinh viên của nhà Trường sau này. Đối với sinh viên còn đang học tại Trường, việc cung cấp thông tin cho Trung tâm nhằm phục vụ cho việc giúp các doanh nghiệp, là đối tác của Trung tâm UEC-TLU, và nhà Trường có thể liên hệ với các sinh viên để thông tin về các vị trí thực tập hoặc tuyển dụng việc làm.

Vì vậy chúng tôi đề nghị các bạn sinh viên và cựu sinh viên Trường Đại Học Thăng Long vui lòng dành ít thời gian (< 5 phút) để cung cấp những thông tin cần thiết để nhà Trường có thể liên hệ  với bạn trong form sau đây : Bấm vào đây để điền thông tin. Chúng tôi trân trọng cám ơn trước.